ပညာရပ်သင်ယူလေ့လာမှုများမရပ်တန့်စေရ

Testimonial

RECOMMENDATION AND APPRECIATION FOR YOUR TRAINING AND SHARING

I am writing to express my heartfelt gratitude for the exceptional training you provided me during four days of the GIS-Monitoring & Evaluation training. The knowledge and skills I gained from your training have made a profound impact on both my personal and professional life.

Your training methods were comprehensive, engaging, and well-structured. The materials and resources provided were exceptionally helpful in reinforcing the concepts learned. Your approachability and willingness to address any questions or concerns were truly commendable, creating a supportive and inclusive learning for all participants.

I would also like to express my appreciation for the attention and feedback you provided. Your insightful comments and constructive criticism helped me identify areas for improvement and develop my skills further. I am confident that the knowledge and abilities I gained under your guidance will greatly benefit me in my future endeavors.

Once again, I am sincerely grateful for the invaluable guidance and support you provided throughout the training.

I look forward to the possibility of attending more of your training sessions in the future. Please do not hesitate to reach out if there are any additional resources or opportunities for further learning that you would recommend.

Thank you once again for your remarkable contribution to my professional growth. I wish you continued success in all your future endeavors.

With heartfelt appreciation,
MINN KHANT

MINN KHANT

Recommendation and Review for GIS training

သင်တန်းသားများသိသင့်သိထိုက်သော သင်ခန်းစာများ အပြင် သင်တန်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အကြောင်းအရာများ ကို analysis လုပ်ပြီး သင်ကြားပေးသည့်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း အသုံးတည့်ပြီး ပိုမိုထိရောက်မှုရှိပါသည်။ သင်တန်းပြီးချိန်တွင် Thin U learning platform တွင် assignment & quiz များဖြေဆိုရတဲ့အတွက်လည်း သင်ခန်းစာများအား မှတ်မိရန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ဖြေဆိုရသည့် အမှတ်အပေါ်မူတည်ပြီး အခြားသင်တန်းများအတွက် discount ရတဲ့အတွက်လည်း အရမ်းသဘောကျမိပါသည်။ သင်တန်းချိန်အတွင်းတွင်သာမက ပြင်ပတွင်လည်းသိလိုသည်များကို ဆရာနှင့်တိုက်ရိုက် Viber group တွင် မေးမြန်းလို့ရတဲ့ အတွက်လည်း ပိုမိုအဆင်ပြေသည်ဟုထင်ပါသည်။ သင်တန်းဆရာကလည်း အမြဲတက်တက်ကြွကြွနှင့် စိတ်ဝင်စားအောင် သင်ကြားပေးနိုင်သောကြောင့် သင်တန်း (၄) ရက်အတွင်း မပျင်းရပဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသည်။ အချိန်ရလျှင် Thin U learning မှဖွင့်သော အခြားသင်တန်းများတက်ဖို့လဲ ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ GIS training စိတ်ဝင်စားသူများ ယခုသင်တန်းကို တက်သင့်ကြောင်း recommend လုပ်ချင်ပါတယ်ရှင့်။

Pann Phyu

ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း

ခုလိုအချိန်မျိုးမှာ အခမဲ့သင်ကြားပေးမည့် အစီအစဥ်ကို စီစဥ်ပေးတဲ့ ဆရာ/ဆရာမများကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။

San Lwin Oo
Scroll to top