ပညာရပ်သင်ယူလေ့လာမှုများမရပ်တန့်စေရ

User Registration

Learning Platform တွင် User Registration ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်အဆင့်

၁။ Learning Platform ၏ landing page သို့ သွားပါ။

၂။ Menu Bar ညာဖက်ရှိ “Enroll Now” button တွင် click နှိပ်ပါ။

၃။ လိုအပ်သော အချက်အလက်များကိုဖြည့်သွင်းပါ။

First Name နှင့် Last Name တို့ကို Course Completion Certificate တွင် ပါရှိလိုသော အမည်အတိုင်း အပြည့်အစုံ အတိအကျ ဖြည့်သွင်းပေးရပါမည်။

Password နှင့် ပတ်သက်၍သတိပြုရန် –

  • စာလုံးရေ (၆) လုံးနှင့် (၁၄) လုံးအကြား ရှိရမည်။
  • Upper Letter (A-Z) နှင့် Number (0-9)တို့ အနည်းဆုံး တစ်လုံးစီပါရှိရမည်။

၄။ ထိုနောက် “reCAPTCHA” checkbox ကို  click နှိပ်ပါ။ အစိမ်း‌ရောင်အမှန်ခြစ် ပေါ်လာပြီးလျှင် “Register” button တွင် clip နှိပ်ပါ။

၅။ Registration လုပ်ထားသော e-mail တွင် Inbox ကို စစ်ကြည့်ပါ။

၆။ E-mail တွင် ပါရှိသော link မှတစ်ဆင့် သင်၏ User Information များကို ကြည့်ရှုပြင်ဆင်နိုင်ပါပြီ။

၇။ Menu bar ရှိ “Courses” menu ကို click နှိပ်၍ “Courses” page သို့ သွား၍ ရပါပြီ။

Last Update on August 08, 2023

Scroll to top