ပညာရပ်သင်ယူလေ့လာမှုများမရပ်တန့်စေရ

Contact with Team

Learning Platform Team နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း

၁။ Webpage များ၏ ညာဖက်အောက်ခြေရှိ “Chart” icon ကို click နှိပ်ပါ။

၂။ ဆက်သွယ်၍ ရနိုင်သော communication channel များ၏ icon များပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

၃။ သင်အသုံးပြုလိုသော communication channel ၏ icon ကို click နှိပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။

Scroll to top