ပညာရပ်သင်ယူလေ့လာမှုများမရပ်တန့်စေရ

Marketing Management

Beginner
Beginner

Marketing Management

0 (0)
Overview
Curriculum
Reviews

ဤ Course ကို Lesson (၆) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

 1. PESTLE Analysis
 2. SWOT & Objectives
 3. STP Model
 4. Marketing Mix
 5. Ansoff Matrix
 6. BCG Matrix

လေ့လာသင်ယူသူများအနေဖြင့် lesson တစ်ခုချင်းစီကို အချိန်ပေးပြီး ကျေညက်သည်အထိ အပြန်ပြန် အလှန်လှန်နာထောင်ပြီး မှတ်သားစေလိုပါသည်။ 

Meet with your lecturer:

Nay Yu Aung

Curriculum

 • 2 Sections
 • 6 Lessons
 • 2 Quizzes
 • 0 Zooms
 • 0 Assignments
 • 6h Duration
Expand All
Lessons
6 Lessons0 Quizzes0 Zooms0 Assignments
 1. PESTLE Analysis
 2. SWOT and Objectives
 3. STP Model
 4. Marketing Mix
 5. Ansoff Matrix
 6. BCG Matrix
Quiz
0 Lessons2 Quizzes0 Zooms0 Assignments
 1. Quiz 1
 2. Quiz 2
0 out of 5

0 user ratings

×

Free Lesson Videos:

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses

Beginner

GIS for Monitoring and Evaluation

0 (0)
 • Integrate temporal focused data with spatial oriented concepts
 • Produce necessary GIS maps for MEAL reports
32h
0
30
1
Intermediate

Creative Problem Solving

0 (0)
 • Understand problems and the creative problem solving process
 • Identify types of information to gather and key questions to ask in problem solving
 • Identify the importance of defining a problem correctly
0m
0
55
23
Intermediate

Methods of Describing Project Risk

0 (0)
 • Sensitivity Analysis
 • Sensitivity Analysis for Mutually Exclusive Alternatives
 • Break-Even Analysis
20h
0
0
0
Scroll to top