ပညာရပ်သင်ယူလေ့လာမှုများမရပ်တန့်စေရ

Basic of Environmental Science

Beginner
Beginner

Basic of Environmental Science

Overview
Curriculum
Reviews

ဤ course သည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုလျော့်ချနိုင်ရေးအတွက် အများသူငှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသော အစိုးရမဟုတ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ဝန်းထမ်းများ၏ Capacity Building အတွက် သီးသန့်ပို့ချပေးသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ထို့အတွက် တစ်ခြားသော လေ့လာသင်ယူလိုသူများကို လတ်တလောတွင် လက်မခံနိုင်သေးသည်ကို နားလည်လက်ခံပေးစေလိုပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Public Program အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Curriculum

 • 6 Sections
 • 4 Lessons
 • 6 Quizzes
 • 0 Zooms
 • 0 Assignments
 • 42h Duration
Expand All
Understanding the Environment
3 Lessons1 Quiz0 Zooms0 Assignments
 1. NEED FOR PUBLIC AWARENESS: Stating Point
 2. Quiz 1
 3. Population Pyramid
 4. Man in a City
Earth Sciences
0 Lessons1 Quiz0 Zooms0 Assignments
 1. Quiz 2
Life and Ecosystems
0 Lessons1 Quiz0 Zooms0 Assignments
 1. Quiz 3
Biodiversity
0 Lessons1 Quiz0 Zooms0 Assignments
 1. Quiz 4
Environmental Pollution
1 Lesson1 Quiz0 Zooms0 Assignments
 1. Case Study: Needs Assessment
 2. Quiz 5
Socio-environmental Issues
0 Lessons1 Quiz0 Zooms0 Assignments
 1. Quiz 6
0 out of 5

0 user ratings

×

Free Lesson Videos:

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses

Expert

Spatial Statistics Techniques

5 (1)
 • Spatial Statistics - Basic Concept
 • Measuring Geographic Distributions
 • Analysis Patterns
80h
1
3
27
Beginner

Tools for Environmental Studies

5 (1)
 • Scientific Methods
 • Statistics and Models
 • Making Informed Decisions
12h
1
9
12
Scroll to top