ပညာရပ်သင်ယူလေ့လာမှုများမရပ်တန့်စေရ

Geographic Information Systems

ဤ Category အောက်တွင် အသုံးများကြသော GIS Software များကို အခြေခံမှာစပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြစေရန်နှင့် GIS နည်းပညာရပ်များကို နှံ့စပ်သိရှိသွားစေရန်အတွက် softwarန ပိုင်း Basic နှင့် Intermediate level သင်တန်းများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးအလိုက် အသုံးချသွားနိုင်မည့် Advance level သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးသွားပါမည်။

Geographic Information Systems

ဤ Category အောက်တွင် အသုံးများကြသော GIS Software များကို အခြေခံမှာစပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြစေရန်နှင့် GIS နည်းပညာရပ်များကို နှံ့စပ်သိရှိသွားစေရန်အတွက် softwarန ပိုင်း Basic နှင့် Intermediate level သင်တန်းများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးအလိုက် အသုံးချသွားနိုင်မည့် Advance level သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးသွားပါမည်။

GIS for Monitoring and Evaluation

 • Integrate temporal focused data with spatial oriented concepts
 • Produce necessary GIS maps for MEAL reports
32h
30
1

Spatial Statistics Techniques

 • Spatial Statistics - Basic Concept
 • Measuring Geographic Distributions
 • Analysis Patterns
80h
3
27

Basic GIS Course

 • What is GIS?
 • Vector Data and Attribute Table
 • Coordinate Reference Systems
15h
3
13

Spatial Pattern Analysis

 • Spatial Statistics - Basic Concept
 • Measuring Geographic Distributions
 • Analysis Patterns
15h
85
27
Scroll to top