ပညာရပ်သင်ယူလေ့လာမှုများမရပ်တန့်စေရ

Excel Master

ယနေ့ခေတ်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ Mycroft Excel ကို ကျွမ်းကျင်စွာသုံးတတ်ရမယ်ဆိုတာ Competency Skill တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။အခြေခံလောက်သုံးတတ်တယ်ဆိုတာလောက်နဲ့တော့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။Excel Power-User တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်  Thin-U Learning Platform ပေါ်ရှိ Master Excel Course များကို တက်ရောက်လ့လာသင်ယူပြီး သင့်ရဲ့  copiability ကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ပို့ချပေနေသည့် Master Excel Courses များBasic Spreadsheets, Advanced Spreadsheets, Data Analysis – Foundation,  Quantitative Statistical Data Analysis, Financial Spreadsheets.၎င်း course များ အားလုံးကို နိုင်ငံတကာသင်ရိုးများအတိုင်း ပို့ချပေးနေပြီး၊ မိမိလိုအပ်နေသည့် Course များကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

Excel Master

ယနေ့ခေတ်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ Mycroft Excel ကို ကျွမ်းကျင်စွာသုံးတတ်ရမယ်ဆိုတာ Competency Skill တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။အခြေခံလောက်သုံးတတ်တယ်ဆိုတာလောက်နဲ့တော့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။Excel Power-User တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်  Thin-U Learning Platform ပေါ်ရှိ Master Excel Course များကို တက်ရောက်လ့လာသင်ယူပြီး သင့်ရဲ့  copiability ကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ပို့ချပေနေသည့် Master Excel Courses များBasic Spreadsheets, Advanced Spreadsheets, Data Analysis - Foundation,  Quantitative Statistical Data Analysis, Financial Spreadsheets.၎င်း course များ အားလုံးကို နိုင်ငံတကာသင်ရိုးများအတိုင်း ပို့ချပေးနေပြီး၊ မိမိလိုအပ်နေသည့် Course များကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

Advanced Spreadsheets

 • Formatting
 • Formulas and Functions
 • Charts
15h
2
1

Basic Spreadsheets

 • Using the Application
 • Cells
 • Managing Worksheets
15h
20
13

Methods of Describing Project Risk

 • Sensitivity Analysis
 • Sensitivity Analysis for Mutually Exclusive Alternatives
 • Break-Even Analysis
20h
0
0

Quantitative Statistical Data Analysis

 • Statistics Introduction
 • Basic of Statistics and Microsoft Excel
 • Descriptive Statistics
0m
14
28
Scroll to top